Windykacja wierzytelności


windykacja_naleznosci

Oferujemy usługi w zakresie: 

 

 

W ramach stałej współpracy oferujemy możliwość posługiwania się pieczęcią o treści:

SZANOWNY KLIENCIE!

W wypadku braku zapłaty należności w terminie

skuteczną windykacją zajmie się

KANCELARIA FINANSOWA AUDAX

         Pieczęć niniejsza ma służyć zminimalizowaniu zjawiska nieterminowej spłaty należności. Poprzez pieczęć ochronną chcemy zwrócić uwagę na brak akceptacji dla lekceważenia terminu płatności wystawianych faktur VAT oraz konsekwentne i zdecydowane przeciwdziałanie tym praktykom