Rejestracja podmiotow w KRS


Prowadzenie postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym w przedmiocie rejestracji spółek

 

Kancelaria prowadzi postępowania przed Sądem w Krajowym Rejestrze Sądowym w sprawach:

- rejestracji spółek prawa handlowego

- rejestracji stowarzyszeń

- rejestracji fundacji

- przekształcenia spółek cywilnych w spółki prawa handlowego

- przekształcenia spółek handlowych w inne spółki prawa handlowego

- łączenie spółek prawa handlowego

- rejestracji wszelkich zmian dotyczących spółek prawa handlowego, które wymagają zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym

Oferujemy Państwu pełną pomoc w tym zakresie od przygotowania umowy spółki, stosownych dokumentów, prawidłowe wypełnienie wniosków oraz czuwanie nad sprawnym procesem rejestracji.