Windykacja egzekucyjna


Niejednokrotnie wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie oznacza jeszcze odzyskania należności. Dłużnik może bowiem nie zapłacić, pomimo prawomocnego wyroku. W takich sytuacjach musi zostać przeprowadzane postępowanie egzekucyjne, czyli dochodzenie swych roszczeń za pomocą komornika. Samo jednak przekazanie sprawy do postępowania komorniczego może nie dać efektu. Nie zawsze można liczyć na skuteczne działanie komornika pracującego bez nadzoru i wsparcia.

Dlatego nasza Kancelaria specjalizuje się w merytorycznym wspomaganiu egzekucji komorniczych.

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego zawsze rozpoznajemy sytuację finansową dłużnika. W przypadku, gdy podczas czynności sprawdzających zostaną ustalone składniki majątku, które można poddać egzekucji, sporządzamy stosowny wniosek o wszczęcie egzekucji.

Egzekucję komorniczą wszczynamy tylko i wyłącznie u współpracujących                z naszą Kancelarią komorników.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego składany jest bezpośrednio w kancelarii komornika sądowego. A pierwsze czynności egzekucyjne podejmowane są przez komornika już w dniu złożenia wniosku bez konieczności wcześniejszego uiszczania zaliczek. W sprawach niecierpiących zwłoki czynności terenowe podejmowane są już w następnym dniu roboczym.

W ramach podejmowanych działań wnioskujemy o zastosowanie właściwych środków egzekucyjnych, pilnujemy terminów czynności związanych                                z postępowaniem i sprawujemy nadzór nad postępowaniem.

Zawsze bierzemy udział w czynnościach terenowych podejmowanych przez komorników, a następnie przekazujemy Klientowi informacje o każdej podjętej czynności. Zajętego majątku ruchomego nie pozostawiamy w posiadaniu dłużnika.

W sytuacji bezskutecznej egzekucji ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 299 Ksh, ustalamy majątek członków zarządu i występujemy do sądu z pozwem o zapłatę.

Dzięki współpracy z najlepszymi kancelariami komorniczymi z całej Polski oraz aktywnemu pozyskiwaniu informacji dotyczących majątku dłużników najtrudniejsze sprawy skutecznie doprowadzamy do końca.