Windykacja zagraniczna


Kancelaria Finansowa AUDAX jest obecna na polskim rynku od 2002 roku.

Obecnie Kancelaria ugruntowała swoją pozycję także na arenie międzynarodowej.

Nasze usługi windykacyjne nie ograniczają się jedynie do terenu Polski, ale poprzez współpracę z biurami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi kancelariami prawnymi mogą obejmować praktycznie wszystkie kraje Europy w zależności od potrzeby Klienta.

Przedsiębiorcy, sprzedając towary lub usługi za granicę, ponoszą ryzyko braku zapłaty od swoich kontrahentów. Profesjonalna windykacja zagraniczna ogranicza to ryzyko, podnosząc bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych. Odzyskiwanie należności eksportowych od zagranicznych odbiorców może stwarzać wiele niejasności i przeszkód natury formalno – prawnej. Brak skuteczności windykacji przeprowadzanej we własnym zakresie, często wynika z bariery językowej, nieznajomości aspektów kulturowych czy zwyczajów handlowych panujących w danym państwie.

Windykacja zagraniczna to proces skomplikowany, wymagający specjalistycznej wiedzy. Jej specyfika wynika z odmienności zwyczajów handlowych i regulacji prawnych, dotyczących, np. okresu przedawnienia czy procedur postępowania sądowego.

Nasza Kancelaria zapewnia, iż windykacja zlecona poza terytorium Polski będzie prowadzona przez windykatorów i prawników pracujących na terenie kraju dłużnika. Prowadzone działania będą uwzględniały lokalne uregulowania prawne, kulturę, zwyczaje biznesowe oraz przyjęte na danym rynku techniki windykacyjne.

Współpracujemy z działami prawnymi oraz z wiodącymi na świecie kancelariami prawnymi, które specjalizują się w windykacji należności komercyjnych. Pozwala to nam mieć pewność, że w celu wyegzekwowania należności wszelkie przewidziane prawem narzędzia zostaną zastosowane, a czas postępowania sądowego, łącznie z egzekucją należności, maksymalnie skrócony. Zagraniczna windykacja sądowa obejmuje postępowania na wszystkich etapach: sądowym i egzekucyjnym.

Zapewniamy działania windykacyjne w takich krajach jak:
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.