Monitoring wierzytelności


         Usługa monitoringu wierzytelności skierowana jest do przedsiębiorców dążących do poprawy płynności finansowej swojej firmy i polega na kompleksowej kontroli płatności faktury od dnia jej wystawienia.

Działania naszych negocjatorów rozpoczynają się jeszcze przed upływem terminu płatności faktury. Rozmowa telefoniczna przypomina Państwa kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności oraz pozwala na wyeliminowanie problemu polegającego na błędnym wystawieniu faktury czy nie dotarciu jej do odbiorcy.

W przypadku braku zapłaty należności w terminie ustalamy powody opóźnienia uregulowania zobowiązania i uzgadniamy ostateczny termin dokonania wpłaty.

Kontrola nad terminowością płatności należności obejmuje okres do 90 dni od upływu terminu wymagalności faktury. Działania podejmowane w tym czasie polegają na wielokrotnym kontakcie telefonicznym, za pomocą wiadomości sms, oraz wysyłaniu monitów do zapłaty.

Monitoring wierzytelności stanowi skuteczny element działań zapobiegających powstawaniu należności trudno ściągalnych związanych z nawiązaniem współpracy z niesolidnymi kontrahentami. Pozwala uniknąć ryzyka pojawienia się zatorów płatniczych w przedsiębiorstwie oraz zwiększa dyscyplinę płatniczą kontrahentów na przyszłość.

Współpraca w zakresie monitoringu wierzytelności powoduje odciążenie Państwa firmy od prac związanych z kontrolą płynności finansowej i monitowaniem kontrahentów, co wiąże się także z obniżeniem kosztów związanych z obsługą wierzytelności.

Realizując usługę monitoringu wierzytelności zwracamy szczególną uwagę na tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji handlowych Państwa z klientami.