Windykacja sądowa


W przypadku, gdy negocjacje z dłużnikiem nie doprowadzą do odzyskania należności kontynuujemy prowadzenie działań na drodze sądowej.

Z uwagi na czas i koszty przeprowadzamy postępowanie sądowe w trybie nakazowym.

Specjalizacja naszej Kancelarii w zakresie spraw związanych z obrotem gospodarczym sprawia, że przeprowadzenie procedury sądowej odbywa się szybko i bezproblemowo.

Kancelaria w pełni pokrywa koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

Powierzenie nam sprawy jest równoznaczne z podjęciem czynności mających na celu zabezpieczenie wierzytelności przed przedawnieniem.