Dochodzenie odszkodowań


PROFESJONALNA POMOC W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ UBEZPIECZENIOWYCH

W przypadku gdy:

 1. jesteś osobą poszkodowaną w wypadku
 2. miałaś/eś wypadek będąc kierowcą, pasażerem lub pieszym
 3. ktoś bliski zmarł wskutek wypadku
 4. Twój samochód został skradziony lub uszkodzony w wyniku kolizji
 5. Twoje mienie uległo zniszczeniu wskutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem
 6. Nie otrzymałaś/eś odszkodowania od zakładu ubezpieczeń
 7. Zakład ubezpieczeń zaniżył należne Ci odszkodowanie
 8. Czujesz się pokrzywdzona/y wskutek decyzji zakładu ubezpieczeń
 9. Odnosisz wrażenie, że zakład ubezpieczeń wydaje stronnicze decyzje w Twojej sprawie?

Zgłoś się do nas ze swoim problemem! Zapoznamy się ze sprawą. Ustalimy rzeczywistą wartość poniesionych strat. Podejmiemy działania w kierunku uzyskania odszkodowania uwzględniającego wszelkie aspekty zdarzenia. Ustalimy sposób rozliczenia uwzględniający Twoje możliwości finansowe i efekty naszej prac.

Reprezentujemy osoby poszkodowane w następujący sposób:

 1. Kierujemy roszczenia do firm ubezpieczeniowych
 2. Weryfikujemy decyzje firm ubezpieczeniowych i bierzemy udział w postępowaniu odwoławczym
 3. W przypadkach, które tego wymagają kierujemy roszczenia na drogę sądową

To warto wiedzieć! Dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych obejmuje:

 1. w zakresie szkody na osobie
  - zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  - zwrot kosztów leczenia
  - odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
  - rentę wyrównawczą za utracone zarobki
  - rentę na zwiększone potrzeby
  - rentę alimentacyjną
  - odszkodowanie z powodu śmierci osoby bliskiej
 2. w zakresie szkody na mieniu związane z OC komunikacyjnym i ubezpieczeniem AC
 3. odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd
 4. utratę wartości handlowej pojazdu wskutek kolizji

Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych od odpowiedzialności cywilnej obejmuje:

 1. odszkodowanie za mienie skradzione lub zniszczone wskutek zdarzeń losowych
 2. odszkodowanie za pożar, kradzież, wandalizm, powódź, zalanie, huragan, wybuch Dochodzimy również odszkodowania z innych polis zawieranych z dowolnymi ubezpieczycielami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonujemy pełen zakres niezbędnych czynności związanych z uzyskaniem jak najwyższego odszkodowania czy zadośćuczynienia w tak trudnych sprawach jak szkody osobowe i majątkowe. Indywidualne podejście do każdej sprawy oraz niekonwencjonalne rozwiązania stosowane przez naszą Kancelarię powodują skuteczne uzyskanie odszkodowania satysfakcjonującego naszych Klientów oraz odpowiadającego ich oczekiwaniom. Nasza Kancelaria skupia w swoich szeregach doświadczonych pracowników o gruntownym przygotowaniu merytorycznym, bogatym doświadczeniu zawodowym i wysokiej kulturze osobistej. Profesjonalizm, odpowiedzialność i solidność to dewiza naszego zespołu prawnego