W czym jesteśmy lepsi od konkurencji


ELASTYCZNOŚĆ 

 

Nie stawiamy twardych warunków współpracy. Wiemy że każda sprawa jest inna. Współpraca z naszym Klientem może mieć bardzo indywidualny charakter. Nie stosujemy cennika naszych usług. Pozostawiamy to do negocjacji. Czas postępowania windykacyjnego dostosowujemy do naszych Klientów. Od każdych terminów możemy odstąpić na życzenie Klienta
KONTAKT Z KLIENTEM  Za nadzór nad realizacją każdego zlecenia odpowiedzialny jest  konkretny – znany z imienia i nazwiska pełnomocnik naszej Kancelarii.  Jest on odpowiedzialny za bieżące informowanie Klienta o postępach w  zleconych sprawach i składanie pisemnych raportów i statystyk. Możemy zapewnić Państwu dostęp do naszej bazy danych, w której po  zalogowaniu, będą Państwo mieć aktualny wgląd na temat stanu  prowadzonych spraw
DECYDUJE KLIENT  Na każdym etapie nasz Klient ma pełną wiedzę o działaniach podejmowanych  przez Kancelarię i może decydować o wyborze środków i skali nacisku na  dłużnika
KOMPLEKSOWOŚĆ  Oferta naszej Kancelarii obejmuje pełen wachlarz usług związanych z  obrotem gospodarczym, który możemy dostosować do Państwa potrzeb i  wymagań

Nasze motto to: „Nietypowe rozwiązania typowych problemów”